Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu's historie

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu blev oprettet i 1447 af Iizasa Choisai Ienao  (1387-1488).
Skolen underviser stadigvæk i de oprindelige teknikker.
Udførelsen af disse teknikker er så uforudsiglig og farlig, at det er umuligt at sparre eller kæmpe uden at nogen kommer alvorligt til skade. Teknikkerne øves derfor i planlagte faste serier, kaldt 'kata'. Der findes derfor også ingen konkurrencer.
I løbet af det 20. år hundrede opstår to forskellige, men anerkendte stiler indenfor Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu: Otake-stilen og Sugino-stilen.
Grunden er at en af skolens gode lærere, Sugino Sensei i 1940 fik lov af Soke (overhoved af skolen) til at undervise Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu i sin egen dojo i Kawasaki.
Senere, i 1967, bliver Otake Sensei udnævnt af Soke til at være hovedlærer i den oprindelige dojo og Otake Sensei udvikler der sin egen stil.
Begge stiler kommer fra traditionen, via forskellige læremæster og begge stiler er anerkendt af Soke, der er overhoved af traditionen, skolen.

Efter et liv som tjenende samurai, forskellige krige og sin herres definitive nederlag, trak Iizasa Choisai Ienao sig tilbage.
Han førte derefter et asketisk liv med bøn, renselsesritualer og strikt kamptræning.
IIsaza Chaisai Ienao Sensei (1387-1488)
Iizasa Choisai Ienao Sensei
1387-1488
grundlæggeren af Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
Fakta

Tenshin Shoden Katori Shinto Ruy er den ældst bevarede skole inden for japansk sværdfægtning.

Tenshin Shoden betyder 'en gave fra guderne'.

Katori henviser til Katori templet, hvor Choisai Sensei oprettede sin skole. Katori tempelen er bygget til at ære krigsguden Futsunushi no Mikoto og ligger i Katori egnen, sydøst for Tokyo.

Shinto er Japans gamle religion.

Ruy betyder strøm, tradition, system, skole.

Overleveringerne fortæller, at han til sidst opnåede guddommelig indsigt, og at en gud gav ham tekstrullerne om krigskunst.
Iizasa Choisai Ienao oprettede en ny sværdskole og gav den navnet Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.

Skolens medlemmer blandede sig kun i konflikter, hvis kejseren eller Shogun spurgte om det. Skolen har på denne måde været uafhængig og har i hele sin historie optaget alle, uanset afkomst eller sociale position.


Choisai Sensei forbød dueller i sin dojo. For det første er det at trække sværdet en meget alvorlig sag
og sparring eller venlig konkurrence (Shiai) er ikke rigtigt muligt. 'Shiai' bliver til 'Shi ni ai' eller 'kampens eneste slutning: døden'.
Choisai udviklede den tankegang, at det er mindreværdigt at skulle skade modstanderen for at vinde. Endnu værre er det at dræbe for at vinde.
At vinde uden at kæmpe var for Choisai den højeste kunnen.
Det er blevet til det såkaldte Heiho-koncept, der indebærer, at kampkunst skal være kunst for fred.
Choisai Sensei har efterladt mange tekster om kampstrategi og krigskunst. Skolen er blevet ved med at undervise i de oprindelige teknikker og træningsindhold.
Fakta

Tenshin Shoden Katori Shinto Ruy (fra 1447) hører til de "gamle krigskunstarter", Kobujutsu.

Før 1500 bar de japanske kæmpere hjelm og harnisk på slagmarken. Japanske harnisker gav stor bevægelsesfrihed, men efterlod også visse dele af kroppen ubeskyttet. Katori Shinto Ruys basisteknikker er rettet mod disse sårbare steder, dvs. siden af halsen, armhulerne og armens underside, hofterne, indersiden af lårbenene, knæene, skinnebenene og anklerne.

Den ideale krigstræning indeholdt denne gang 18 forskellige martiale områder. Noget er gået tabt, men Katori Shinto Ryu's træningsprogram indeholder i det 21. århundrede stadigvæk en stor del af disse kunster: Iaijutsu, Kenjutsu inklusiv Ryoto og Kodachi, Bojutsu, Naginatajutsu, Sojutsu, Jujutsu, Shurikenjutsu, Chikujojutsu, Gunban Ho, TenmonChiri, In-Yo Kigaku, Ninjutsu og Houka.

Udførelsen af disse teknikker er så uforudsiglig og farlig, at det er umuligt at sparre eller kæmpe uden at nogen kommer alvorligt til skade. Teknikkerne øves derfor i planlagte faste serier. Der findes ingen konkurrencer.

Ledelsen af skolen har i 20 generationer været efterkommere af grundlæggeren. Undervisningen har til 1928 kun foregået på den oprindelige skole på Katori-templets område.

Sugino Yoshio Sensei, 1904-1998.
Sugino Yoshio Sensei, Mengyo Kaiden /  10. dan
1904-1998
I den tid var Katori Shinto Ruy ved at gå i glemmebogen. I 1928 spurgte Kano Sensei om skolen ville undervise hans judoelever i Tokyo.
Katori Shinto Ryu's 19. overhoved sendte fire af sine bedste elever afsted til Tokyo. Disse fire, men mest Shiina Sensei, underviste på vejen til og fra Tokyo Sugino Yoshio (1904-1998) i Kawasaki. I 1940 fik Sugino Yoshio Sensei lov til at undervise Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu i sin dojo i Kawasaki. Han har i høj grad medvirket til, at skolens traditioner er blevet videreført. Han åbnede undervisningen for ikke-japanere og underviste skolens traditioner også i udlandet. Hans stil er blevet kendt som Sugino-stilen. Efter hans død blev hans søn Sugino Yukihiro Sensei hoved af Sugino dojo-en. Den nuværende 21. Soke af Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu har givet Sugino Dojo og dens nye leder, Sugino Yukihiro Sensei fortsæt officielt ret til at undervise deres opfattelse af Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.
Otake Risuke Sensei, 1926.
Otake Risuke Sensei, Mengyo Kaiden / 9.dan, 1926.

Efter at Sugino Yoshio Sensei og andere Sensei i nogen årtier sammen havde stået for undervisningen i Hombu-dojo, ansatte det daværende 20. overhoved i 1967 Otake Risuke Sensei (1926), som moder-dojoens officielle hovedlærer.
Otake Sensei startede træning i Katori Shinto Ryu i 1942 hos Hayashi Sensei. Otake Sensei underviser i sin skole i Narita. Den oprindelige skole ved Katori-templet, bliver ikke længere brugt til undervisningen. Otake Sensei er blevet oplært af Hayashi Sensei og hans stil er anderledes end Sugino Senseis. Begge dojo-er udvikler deres egen stil. I slutning af det 20.århundrede bliver Otakes stil kendt som Otake-stilen.


Der er også en stor gruppe der træner Hatakeyama Goro Sensei's interpretation.
Hatakeyama Sensei (1928-2009) var en af Sugino Yoshio Senseis elever, fik sin undervisnings beføjelse, mengyo (8.Dan) i 1980 og fik opgaven til at være hovedlærer for de udenlandske elever, bl.a. Frankrig, Italien, Holland og for os i Danmark siden 1994.
Hatakeyama Sensei forlod Sugino-dojoen efter hans mesters død i 1998. Sugino Yoshio's søn Sugino Yukihiro Sensei blev ansvarlig for Sugino-dojoen. Men et stort antal af skolens elever i Europa, bl.a. alle dem der dengang trænede i Danmark, blev ved med at følge Hatakeyama Sensei. Med Hatakeyama's død i 2010 tabte vi en fantastisk lærer.
En del af hans udenlandske elever gik derefter tilbage til Sugino-dojoen, en anden del gik eller var allerede gået over til Otake-dojoen men den største gruppe trænede videre efter Hatakeyama Senseis interpretation. Men har forgeves forsøgt at få hans interpretation anerkendt af Soke. Oprettelse af en stor fælles organisation er mislykket og flere og flere er gået over til de officielt anerkendte stiler.
I Denmark var der i mellemtiden kommet en afdeling af Sugino-dojo med Nikolaj Visti Jensen, der startede i Suginodojoen i Japan i 2001. I 2010, efter Hatakeyama Senseis død, gik de fleste af de Danske Hatakeyama elever tilbage til Sugino-dojoen.
Sugino Yoshio om Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
Budo Kyo Han, 1941.
Sugino Yoshio og Ito Kikue. (Bogen findes nu også på tysk, engelsk og russisk)

Katori Shinto Ryu i Danmark.


Skolen kom til Danmark da Gerry Groenemeijer i 1994 flyttede hertil fra Holland og oprettede Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu - Danmark.
Gerry var siden 1989 elev af Erik Louw Sensei .

Vi besluttede at træne efter principerne som de er fastlagt af Sugino Yoshio Sensei i håndbogen Budo Kyo Han, suppleret med mundlige instruktioner af hamselv og hans assistenter.
Vi inviterede Erik Louw Sensei og derefter Stephen Snelders Sensei til at undervise os på årlige sommer og vinter seminare.
Vi deltog hvert år i seminare med Hatakeyama Sensei (til 1998 del af Sugino-dojo) i Europa. Efter Hatakeyama Senseis brud med Sugino-dojoen besluttede vi sammen med Erik Louw og Stephen Snelders at blive ved med at være hans elever.

I mellemtiden, nemlig i 2005 starter Nicolai Visti Jensen (nu 4.Dan Sugino) i Næstved en skole der underviser den 'nye' Sugino-stil af Sugino Yukihiro Sensei (siden 1998 det nye overhoved af Sugino-dojoen). Nicolai har trænet 4 år hos Sugino Yukihiro Sensei i Japan og er blevet udnævnt til ansvarlig underviser for Sugino-dojoen i Denmark og Sverige.

I 2010 efter Hatakeyama Senseis død, tilslutter Gerry Groenemeijer og Frank Bache Andersen og de fleste af de danske elever sig officielt Sugino dojo-en.
De følger nu Sugino Yukihiro Senseis undervisning. Nikolaj Visti Jensen har ansvaret i Denmark.
Sugino Sensei kommer hvert åt for et seminar til Denmark og Nikolaj tager hvert år nogen uger til Japan. Vi deltager også i Sugino Senseis seminare i Tyskland, Belgiën og Italien.

Morten Brøsted (Hatakeyama-ha, 3. dan) fortsætter Hatakeyama stilen og er deres hovedtræner i Danmark. Stephen Snelders (5.Dan) fra Holland har ansvaret for deres gradueringer.